แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนจัดซื้อ.pdf