สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน.pdf