ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 

หมู่ที่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

รหัสไปรษณีย์ 75110

โทรศัพท์ 034-772539

เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ปัจจุบันมีครูประจำการ 4 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

จำนวนนักเรียน 61 คน