ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)

หมู่ที่ 4 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์ 034 - 772539

E-mail banbangnanglee@gmail.com