ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)

ที่อยู่ :หมู่ 4 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์ : 034-772539

E- mail : banbangnanglee@gmail.com